Δήλωση προσβασιμότητας

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με την προσβασιμότητα του ιστότοπου, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Ο ιστότοπος αυτός οφείλει την προσβασιμότητα του στο δωρεάν βιβλίο του Mark Pilgrim, Dive into accessibility.

Πλήκτρα πρόσβασης (access keys)

Οι περισσότεροι πλοηγητές υποστηρίζουν τη χρήση κουμπιών συντομεύσεως για γρήγορη πρόσβαση σε συγκεκριμένους συνδέσμους μέσα σε μια ιστοσελίδα. Στον Internet Explorer και στον Mozilla Firefox μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνδιασμό ALT + {κουμπί-πρόσβασης} και στο Macintosh το συνδιασμό Control + {κουμπί-πρόσβασης}.

Τα παρακάτω κουμπιά πρόσβασης ισχύουν σε όλο το μήκος του ιστότοπου:

Κουμπί "1"
Αρχική σελίδα
Κουμπί "2"
Αρχική σελίδα ιστολογίου
Κουμπί "4"
Αναζήτηση (μόνο στο ιστολόγιο)
Κουμπί "8"
Όροι χρήσης
Κουμπί "9"
Επικοινωνία
Κουμπί "0"
Δήλωση προσβασιμότητας

Ορθότητα σε πρότυπα

 1. Ο ιστότοπος ακολουθεί το επίπεδο AAA των Web Content Accessibility Guidelines του W3C, ικανοποιώντας όλα τα checkpoints όλων των προτεραιοτήτων (1, 2 και 3).
 2. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν πιο ορθή XHTML 1.0 Strict.
 3. Όλες οι ιστοσελίδες χρησιμοποιούν δομημένη σημασιολογική σήμανση (structured semantic markup). Έτσι, τα h3 tags είναι πάντα εμφωλευμένα μέσα σε h2 tags. Με αυτό τον τρόπο, οι χρήστες προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης μπορούν να χρησιμοποιούν για παράδειγμα τους συνδυασμούς πλήκτρων ALT + INSERT + 2 για να πλοηγούνται στην επόμενη καταχώρηση, κλπ.

Άλλα χαρακτηριστικά

 1. Το ιστολόγιο παρέχει σε όλες τις σελίδες του ένα κουτί αναζήτησης (κουμπί πρόσβασης "4").
 2. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί μόνο σχετικά μεγέθη γραμματοσειρών, ώστε να μπορεί κανείς να μεγενθύνει το κείμενο σωστά.
 3. Όπου κρίνεται απαραίτητο, οι σύνδεσμοι ορίζουν το title attribute, το οποίο περιγράφει τον σύνδεσμο με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.
 4. Όπου είναι δυνατόν, οι σύνδεσμοι είναι γραμμένοι ώστε να βγάζουν νόημα εκτός κειμένου. Πολλοί πλοηγητές (όπως οι JAWS, Home Page Reader, Lynx, και ο Opera) μπορούν να απαριθμήσουν τους συνδέσμους μιας σελίδας ώστε ο χρήστης να διαλέξει κάποιον, χωρίς το κείμενο που τον συνοδεύει. Επίσης, το ίδιο κείμενο συνδέσμου δεν επαναλαμβάνεται ποτέ για διαφορετικές τοποθεσίες συνδέσμων.
 5. Δεν υπάρχουν "javascript:" ψευδο-σύνδεσμοι. Όλοι οι σύνδεσμοι μπορούν να ακολουθηθούν από οποιονδήποτε πλοηγητή, ακόμη κι αν το javascript είναι απενεργοποιημένο.
 6. Δεν υπάρχουν σύνδεσμοι οι οποίοι ανοίγουν νέα παράθυρα χωρίς προειδοποίηση.
 7. Όπου χρησιμοποιείται κάποιο ακρωνύμιο (ή κάποια συντομογραφία), η πρώτη του εμφάνιση του στην ιστοσελίδα μαρκάρεται με ένα acronym/abbr tag για όσους δεν γνωρίζουν σε τι αναφέρεται το ακρωνύμιο αυτό.

Αναφορές

 1. W3 accessibility guidelines: Δικαιολόγηση κάθε κατευθυντήριας γραμμής.
 2. W3 accessibility checklist: ένας οδηγός προς την προσβασιμότητα για έναν πολυάσχολο προγραμματιστή.
 3. Dive Into Accessibility, ένα δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο για τις τεχνικές προσβασιμότητας ιστότοπων.

Λογισμικό προσβασιμότητας και υπηρεσίες

 1. Watchfire WebXACT: Μια δωρεάν υπηρεσία για να αναλύσετε την πληρότητα κάποιας ιστοσελίδας στα πρότυπα προσβασιμότητας.
 2. HTML Validator: Μια δωρεάν υπηρεσία για να ελέγξετε την εγκυρότητα της HTML μιας ιστοσελίδας στα πρότυπα του W3C.
 3. JAWS: Ένα πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων για Windows.
 4. Lynx: Ένας ελεύθερος πλοηγητής κειμένου.
 
π
 
Last update: Sat Apr 18 18:04:10 2009