Τάδε έφη Χ.

Πάντα μου άρεσαν τα quotes of wisdom και τα MOTD. Έτσι σκέφτηκα να μαζέψω μερικά που έχω κρατήσει και να τα ρίξω εδώ. Ακολουθούν λοιπόν διάφορα quotes που κάποια από αυτά αντανακλούν τέλεια την πραγματικότητα και κάποια άλλα απλά προκαλούν γέλιο με την δόση ειρωνίας που τα χαρακτηρίζει.


Quotes από βιβλία

[todo...]

Back to top


Quotes από ταινίες

I'm not lost. Somebody just moved my street. (Violet, Coyote Ugly)

Lil
Did you ever wake up sober after a one night stand, and the person you're next to is lying on your arm, and they're so ugly, you'd rather chew off your arm than risk waking 'em? That's coyote ugly.
Girl
My God. Well, why would you name your bar after something like that?
Lil
Oh, 'cause Cheers was taken.
(Coyote Ugly)

There's no gene for fate. (Vincent, Gattaca)

I was never more certain of how far away I was from my goal than when I was standing right beside it. (Vincent, Gattaca)

Vincent
A year is a long time.
Irene
Not so long. Just once around the sun.
(Gattaca)

Without you, today's emotions would be the scurf of yesterday's. (Hipolito, Le Fabuleux destin d'Amelie Poulain)

With a prompter in every cellar window whispering comebacks, shy people would have the last laugh. (Narrator, Le Fabuleux destin d'Amelie Poulain)

Serge
We are still married, in the eyes of God.
Josephine
Then He must be blind.
(Chocolat)

Cirrus, Socrates, particle, decibel, hurricane, dolphin, tulip. (Monica, Artificial Intelligence)

Ask. Dr. Know - there's nothing I don't. (Dr. Know (Voice of Robin Williams), Artificial Intelligence)

Lieut. Hauk
'Good morning, Vietnam.' What the heck is that supposed to mean?
Private Abersold
I don't know, Lieut., I guess it means good morning, Vietnam.
Lieut. Hauk
...And who gave him permission to play modern music?
(Good Morning, Vietnam)

[On Lt. Hauk] In the dictionary under 'asshole' it says 'See him.' (Adrian Cronauer, Good Morning, Vietnam)

Real loss is only possible when you love something more than you love yourself. (Sean, Good Will Hunting)

See you Monday. We'll be talking about Freud and why he did enough cocaine to kill a small horse (Sean, Good Will Hunting)

Not the archers. My scouts tell me their archers are miles away and no threat to us. Arrows cost money. Use up the Irish. Their dead cost nothing. (Longshanks, Braveheart)

It's fine Scottish weather we're having. The rain is falling straight down and kind of to the side like. (William Wallace, Braveheart)

Every man dies, but not every man really lives. (William Wallace, Braveheart)

A good conspiracy is unprovable. I mean, if you can prove it, it means they screwed up somewhere along the line. (Jerry Fletcher, Conspiracy Theory)

To be normal, to drink Coca-Cola and eat Kentucky Fried Chicken is to be in a conspiracy against yourself. (Jerry Fletcher, Conspiracy Theory)

[Bridget Jones wearing bunny costume] Now, I'll go home and...de-bunny. (Bridget Jones's Diary)

My mum, a strange creature from the time when pickles on toothpicks were still the height of sophistication. (Bridget Jones, Bridget Jones's Diary)

Don't stand in the way of my actualization as a man. (Lotte Schwartz, Being John Malkovich)

Meet you in Malkovich in one hour. (Maxine, Being John Malkovich)

Come on in, and try not to ruin everything by being you. (Carol, As Good As It Gets)

When you first entered the restaurant, I thought you were handsome... and then, of course, you spoke. (Carol, As Good As It Gets)

Melvin Udall
Judging from your eyes, I'd say you were fifty.
Carol
Judging from your eyes, I'd say you were kind.
(As Good As It Gets)
Receptionist
How do you write women so well?
Melvin Udall
Easy. I think of a man, and I take away reason and accountability.
(As Good As It Gets)

You're a disgrace to depression. (Melvin Udall, As Good As It Gets)

No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. (John Keating, Dead Poets Society)

Sucking all the marrow out of life doesn't mean choking on the bone. (John Keating, Dead Poets Society)

[John Milton as the Devil reffering to God] Let me give you a little inside information about God. God likes to watch. He's a prankster. Think about it. He gives man INSTINCTS! He gives you this extraordinary gift, and then what does He do, I swear for His own amusement, his own private, cosmic gag reel, He sets the rules in opposition. It's the goof of all time. Look but don't touch. Touch, but don't taste! Taste, don't swallow. (The Devil's Advocate)

Kevin Lomax
What about love?
John Milton
Overrated. Biochemically no different from eating large quantities of chocolate.
(The Devil's Advocate)

Vanity, definitely my favorite sin. (John Milton, The Devil's Advocate)

Free will. It's like butterfly wings: once touched, they never get off the ground. No, I only set the stage. You pull your own strings. (John Milton, The Devil's Advocate)

When I die and I stand before God awaiting judgment and he asks me why I let one of HIS miracles die, what am I gonna say, that it was my job? (Paul Edgecomb, The Green Mile)

We each owe a death, there are no exceptions, I know that, but sometimes, oh God, the Green Mile is so long. (Paul Edgecomb, The Green Mile)

You were right, freedom is not just a dream, it's there, beyond those fences that we build all by ourselves. (Ethan Powell, Instinct)

We have only one thing to give up. Our dominion. We don't own the world. We're not kings yet. Not gods. Can we give that up? Too precious, all that control? Too tempting, being a god? (Ethan Powell, Instinct)

Should I bolt every time I get that feeling in my gut when I meet someone new? Well, I've been listening to my gut since I was 14 years old, and frankly speaking, I've come to the conclusion that my guts have shit for brains. (Rob, High fidelity)

What came first, the music or the misery? People worry about kids playing with guns, or watching violent videos, that some sort of culture of violence will take them over. Nobody worries about kids listening to thousands, literally thousands of songs about heartbreak, rejection, pain, misery and loss. Did I listen to pop music because I was miserable? Or was I miserable because I listened to pop music? (Rob, High fidelity)

But I have to say my all-time favorite book is Johnny Cash's autobiography, Cash by Johnny Cash. (Rob, High fidelity)

If you *really* wanted to screw me up, you should've gotten to me *earlier*! (Rob, High fidelity)

Leonard, you cannot find peace by avoiding life. (Virginia Woolf, The hours)

Dear Leonard, To look life in the face, always, to look life in the face, and to know it for what it is. At last to know it, to love it, for what it is, and then, to put it away. Leonard, always the years between us, always the years, always the love, always...the hours... (Virginia Woolf, The hours)

A woman's whole life, in a single day, just one day, and then that day, her whole life. (Virginia Woolf, The hours)

Reform is a discarded fantasy. (Javert, Miserables, Les)

Whoever said orange was the new pink was seriously disturbed. (Elle, Legally Blonde)

I don't give a shit about sleeping, Leon. I want love, or death. That's it. (Mathilda, Leon)

[innocently] No! It wasn't me! It was the One-Armed Man! (The Mask)

The world doesn't just disappear when you close your eyes, does it? (Leonard Shelby, Memento)

If real is what you can feel, smell, taste and see, then 'real' is simply electrical signals interpreted by your brain (Morpheus, The matrix)

There is a difference between knowing the path and walking the path. (Morpheus, The matrix)

I yanked on one thread, and I ended up pulling apart the very tapestry of my life. (Jean-Luc Picard, ST:TNG, Tapestry)

All of this may be an elaborate simulation inside a device sitting on someone's desk. -- Jean-Luc Picard, ST:TNG, Ship in a Bottle

Youth must go, ah yes. But youth is only being in a way like it might be an animal. No, it is not just like being an animal so much as being like one of these malenky toys you viddy being sold in the streets, like little chellovecks made out of tin and with a spring inside and then a winding handle on the outside and you wind it up grrr grrr grrr grrr and off it itties, like walking, O my brothers. But it itties in a straight line and bands straight into things bang bang and it cannot help what it is doing. Being young is like being like one of these malenky machines. -- Alex, A Clockwork Orange

But the not-self cannot have the bad, meaning they of the government and the judges and the schools cannot allow the bad because they cannot allow the self. And is not our modern history, my brothers, the story of brave malenky selves fighting these big machines? I am serious with you, brothers, over this. But what I do I do because I like to do. (Alex, A Clockwork Orange)

Alex's adventures are a kind of psychological myth. Our subconscious finds release in Alex, just as it finds release in dreams. It resents Alex being stifled and repressed by authority, however much our conscious mind recognizes the necessity of doing this. (Stanley Kubrick)

I know how things are now. Nobody wants or loves me. I've suffered and suffered and suffered and everybody wants me to go no suffering. I know. (Alex, A Clockwork Orange)

Back to top


Quotes από υπολογιστές

TAINT_NOT; /* Each statement is presumed innocent */ (From pp_nextstate in pp_hot.c, in the source for perl 5.6.0)

Fortunately our postmodern culture is based on the happy contradiction that any decent culture must be countercultural. If you can't deconstruct your own program, you aren't really with the program. (Larry Wall, "Uncultured Perl", LINUX MAGAZINE, October 1999)

Issac Newton: Albert... So do you still believe that God doesn't play dice? Albert Einstein: That quote isn't *relative* anymore. Lately, I've been thinking that God doesn't play Pokemon. (Nitrozac, AFTER Y2K!, 1 November 1999)

X-Windows: It was hard to write; it should be hard to use. (Jamie Zawinski)

True greatness is measured by how much freedom you give to others, not by how much you can coerce others to do what you want. (Larry Wall, March 1999)

Since there are a lot of non-techies here, maybe this needs to be said, if it weren't for Richard Stallman, none of us would be here today. (Eric S. Raymond, 3 March 1999)

I also suggest that UNIX offers something else prized in literature: a coherence, a consistent style, something writers call a voice. (Thomas Scoville, "The Elements of Style: Unix As Literature", Unix Review's Performance Computing, September 1998)

I want to be part of a certain kind of community in which people have certain freedoms. Community and freedom are primary, not business. A software industry can be a good thing, as long as it develops free software; but if our choice is between having the community and having a software industry, we should keep the community. (Richard M. Stallman, 10 August 1998)

When I first encountered C, things were simple. A number was a number, and a pointer was a pointer. When I had studied it a while, it became much more complex, with many rules to memorize. A number was a no longer a number, a pointer was no longer just a pointer. Now that I understand C, it is simple again. A number is a number. A pointer is a pointer. (The Zen of C)

If I had a pointer big enough, I could move the world. ((allegedly) Brain W. Kernighan)

Quite frankly, I found it mostly interesting in a Jerry Springer kind of way. White trash battling it out in public, throwing chairs at each other. SCO crying about IBM's other women. ... Fairly entertaining (Linus Torvalds, concerning SCO's lawsuit on IBM)

They are smoking crack. (Linus Torvalds, concerning SCO's lawsuit on IBM)

Back to top


Διάφορα quotes

... I'll meet you 'round the bend my friend, where hearts can heal and souls can mend... (Baghdad Burning)

Point of view is worth 80 IQ points" (Alan Kay)

Sometimes when I look in your eyes I swear I can see your soul (James, "Sometimes (Lester Piggott))

I got enough guilt to start my own religion (Tori Amos, LITTLE EARTHQUAKES, "Crucify")

We go out in the world and take our chances / But fate is just the weight of circumstances (Rush, "Roll the Bones," ROLL THE BONES)

I would not think of quarreling with your interpretation nor offering any other, as I have found it always the best policy to allow the film to speak for itself. (Stanley Kubrick)

If you could see the you that I see, when I see you seeing me, you'd see yourself so differently...Believe me! (Henry Rollins, END OF SILENCE, "Low Self Opinion)

It's what you learn after you know everything that's important. (Michael J. Kuhn)

I have this conscience and it gets in the way. (Chip Crowe, 10 Oct. 1994)

Two roads diverged in the wood and I, I took the one less traveled by, and that has made all the difference. (Robert Frost)

Back to top

 
π
 
Last update: Wed May 2 22:57:54 2007