Όροι χρήσης

Some rights reserved

Εκτός και αν ρητώς δηλώνεται διαφορετικά, το υλικό που βρίσκεται σε αυτό τον ιστοχώρο, είναι κατοχυρωμένο κάτω από μία Creative Commons License.

Άδεια χρήσης

Είστε ελεύθερος/η:

κάτω από τις εξής συνθήκες:

Attribution

Απόδοση προέλευσης. Πρέπει να δώσετε αναγνώριση στον αρχικό συγγραφέα.

Noncommercial

Μη-εμπορικός σκοπός. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το έργο για εμπορικούς σκοπούς.

Για οποιαδήποτε επαναχρησιμοποίηση ή διανομή, πρέπει να ξεκαθαρίζετε τους όρους χρήσης αυτού του έργου. Οποιοσδήποτε από αυτούς τους όρους μπορεί να αρθεί αν πάρετε την άδεια του συγγραφέα.


Με απλά λόγια

Get creative!

Μπορεί να πάρει κανείς από αυτό τον ιστότοπο ό,τι θέλει, να το χρησιμοποιήσει όπου θέλει και όπως θέλει, φτάνει η χρήση του να είναι για μη-εμπορικό σκοπό και να αναφέρεται η πηγή της πληροφορίας (δηλαδή αυτός ο ιστότοπος).

Ελευθερία διακίνησης πληροφορίας

Οι περισσότεροι ιστότοποι στο διαδίκτυο φροντίζουν να μας θυμίζουν συνεχώς πως για το περιεχόμενο τους ισχύει ότι "All rights reserved". Επειδή η πληροφορία πρέπει να είναι ελεύθερη, το υλικό που υπάρχει σε αυτό τον ιστότοπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους ελεύθερα. Οι μόνοι περιορισμοί είναι αυτοί που γράφονται παραπάνω.

Αν σας φαίνεται παράξενο το γιατί να το κάνει κανείς αυτό, μπορείτε να δείτε ένα animation της Creative Commons που εξηγεί όμορφα το γιατί κάποιος θα ήθελε να κρατήσει μόνο κάποια από τα δικαιώματα του πάνω στη δουλειά του.

Αν και η άδεια χρήσης δεν το απαιτεί, δεν θα έλεγα όχι αν έπαιρνα ένα email όταν κάποιος χρησιμοποιούσε κάτι από αυτό τον ιστοχώρο. Περισσότερο για να χαρώ πως η δουλειά μου φάνηκε χρήσιμη σε κάποιον παρά για οποιοδήποτε άλλο λόγο.


True greatness is measured by how much freedom you give to others, not by how much you can coerce others to do what you want.

Larry Wall (Creator of Perl), March 1999
 
π
 
Last update: Thu May 3 03:57:54 2007